Manažerská akademie

Přihlášení

Jiráskova 2 586 01 Jihlava +420 721 974 099 sekretariat@mg-akademie.cz

Školné

Školné činí 18 000 Kč ročně, platí se pololetně 9 000 Kč. Po dohodě je možné upravit na měsíční splátky.

Při přijímacím řízení se platí jednorázové zápisné 1 000 Kč.