wifi herna bufet

Informace k 1. září

Nástupy žáků jednotlivých oborů a ročníků dne 1. září 2021:

Všichni žáci se sejdou k zahájení výuky v 8:00 v budově školy na Jiráskově ulici 2. v Jihlavě.

První den bude výuka probíhat cca 2. vyučovací hodiny (poučení o bezpečnosti, seznámení se se zásadami školy a školními dokumenty a další třídnické akce)

V souladu s instrukcemi Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR se všichni žáci středních škol musí podrobit preventivnímu testovaní antigenními neinvazivními testy ve dnech 1. září, 6. září a 9. září 2021.

Cílem testování je získat komplexní informaci o virové náloži v populaci středoškolských žáků v období bezprostředně po letních prázdninách a zamezit tak vzniku výraznějších ohnisek nákazy ve školách.

Preventivního testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19. Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z jiného schváleného a funkčního testovacího místa.

Žádáme všechny stávající i nové žáky MgA Jihlava, kteří mají ukončené očkování nebo prodělali nemoc COVID-19, aby si 1. září 2021 nezapomněli s sebou do školy přinést platný doklad o očkování nebo prodělaném onemocnění COVID-19, případně platný doklad o testu z jiného testovacího místa. Doklad může být jak v papírové, tak i v elektronické podobě.

Od čtvrtka bude probíhat výuka dle standardního rozvrhu.

Výhled na další dny:
Schůzka s žáky a rodiči 1. a 4. ročníku – úterý 7. září v 17.00 hodin ve škole
Středa 8. 9. – sportovní den v přírodě
Čtvrtek a pátek 9. – 10. 9. adaptační kurz 1. ročníku

On-line LABORKY

vznikly tak, že každý doma natočil kousek pokusu. Tyto díly se pak sestřihaly dohromady. Tento experimet se svíčkou ve sklenici si určitě vyzkoušejte doma, budete překvapeni nečekaným výsledkem. Proč tomu tak je, se dozvíte ze studentských prací. Další verze videí naleznete zde.

OKRESNÍ KOLO FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VYHODNOCENO

Diplom 2

1. místo pro skvělý tým s vynikajícími znalostmi
Šárka Rodová, Veronika Kucejová, Vladyslav Lukecha

Blahopřejeme a směle do krajského kola.

Office 365 zdarma pro naše studenty

o365 apps avail

Studenti i učitelé naší školy mohou nejen ve škole, ale i doma využívat Office 365 (doma dokonce na 5 zařízeních). Po celou studia tak mohou používat nejnovější desktopovou verzi Wordu, Excelu, PowerPointu a dalších programů. K tomu mají pro svoje potřeby na OneDriveru k dispozici 5TB prostoru. Běžná cena Office 365 s 1 TB je přitom 1899,-Kč za rok.

Přispějeme tím ke zvýšení počítačové gramotnosti, která je v této době nutnou podmínkou pracovní kariéry.

 
 
 
 
 
 

Ukázka přijímacího testu.

Školní přijímací zkouška proběhne formou on-line testu studijních předpokladů a všeobecného přehledu (MA, ČJ, ON, Z, Dě, Fin. gramotnost apod.)

Ukázka přijímacího testu.pdf 

        esf