Manažerská akademie

Přihlášení

Jiráskova 2 586 01 Jihlava +420 721 974 099 sekretariat@mg-akademie.cz

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

verejnospravni cinnost

Jediný obor zaměřený na přípravu plně kvalifikovaných pracovníků pro řízení a vedení agend v působnosti obcí, měst, územních, vyšších územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy a samosprávy. Další uplatnění na úřadech práce, finančních, sociálních a katastrálních úřadech, v realitních kancelářích, v advokátních, právních a dalších poradenských službách, příprava pro práci u policie atd.

Z cizích jazyků se povinně studuje angličtina a němčina.

Absolventi též získají dostatečně široký základ pro vysokoškolské studium, ideální příprava pro přijetí na fakulty právnické, veřejnosprávní a policejní akademie.

Sociálním partnerem oboru je Krajský úřad kraje Vysočina.

kraj vysocina02

Více o oboru se dozvíte na následujícím videu:

 

Kategorie a názvy předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2. 3. 4. Celkem
Všeobecné předměty 20(8) 18(7) 18(6) 17(8) 73(29)
1. Český jazyk a literatura ČJ 4 4 3 3 14
2. 1.cizí jazyk 1CJ 4(4) 3(3) 3(3) 3(3) 13(13)
3. 2.cizí jazyk 2CJ 4(4) 3(3) 2(2) 2(2) 13(13)
4. 1. Cizí jazyk business 1CJB       1(1) 1(1)
5. Občanská nauka ON      2  2 4
6. Dějepis D  1 2     3
7. Základy přírodních věd ZPV 2 2     4
8. Psychologie komunikace
PK 1       1
9. Aplikovaná psychologie APs     2   2
10. Tělesná výchova TV 2 2 2 2 8
11. Matematika M 2 2 3 3 10
Odborné předměty 10(2) 14(4) 19(6) 17(4) 60(16)
12. Zeměpis Z 2       2
13. Informační technologie IT 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 8(8)
14. Management Mg 2 2     4
15. Účetnictví Ú     2 3 5
16. Právo Pr 2 3 2   7
17. Veřejná správa VS 2 3 2 2 9
18. Veřejné finance VF   2     2
19. Technika administrativy TA  2(2) 2(2)     4(4)
20. Písemná a elektronická komunikace PEK     2(2) 2(2) 4(4)
21. Právo+ Pr+       2 2
22. Ekonomika a sociální politika ESP     2 2 4
23. Daňový a sociální systém DSS     2 2 4
Celkem   32(10) 32(11) 32(10) 32(12) 128(45)
Praxe     3.týdny 3.týdny 2.týdny 8.týdny
 


Maturitní zkouška „Veřejnosprávní činnost“

Společná část zadávaná MŠMT

Český jazyk

Volitelná zkouška

a) Anglický jazyk

b) Německý jazyk

c) Matematika

žák si volí jednu zkoušku

Profilová část zadávaná školou

Ústní zkouška

a) Daňový a informační systém, Informační technologie

b) Právo, Veřejná správa

Písemná zkouška

c) Účetnictví - praktická zkouška