Manažerská akademie

Přihlášení

Jiráskova 2 586 01 Jihlava +420 721 974 099 sekretariat@mg-akademie.cz

Přijímací řízení v r. 2024

Přihláška ke studiu musí být nově podána do školy do 20. února 2024.

ŠKOLNÍ OBORY :
Předpokládaný počet přijímaných žáků ve školním roce 2024:

Obor Počet míst
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP PRŮMYSLOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT 28
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ŠVP VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST 14
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ŠVP MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE 14
Celkem 56

Uvedené počty přijimaných žáků jsou orientační, v případě většího zájmu může být tento počet navýšen.

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky

1. Státní přijímací zkoušky (maximální počet bodů 60)

100% – 90% 60 bodů
89% – 75% 50 bodů
74% – 61% 40 bodů
60% – 40% 30 bodů
39% – 25% 20 bodů
24% – 11% 10 bodů
10% – 0%  0 bodů

 

2. Průměrný prospěch (maximální počet bodů 30)

Průměrný prospěch v 1. a 2. pololetí 8. ročníku ZŠ a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. Za každé pololetí s průměrem do 1,9 (včetně) je 10 bod.

3. Zájem o daný obor (maximální počet bodů 10)

 

Při rovném počtu bodů rozhoduje o pořadí lepší výsledek přijímací zkoušky, následně pak průměrný prospěch 8 a 9 třídy ZŠ.

Žáci, kteří uvedou naší školu na přihlášce na prvním místě, a budou školu preferovat, budou při přijímacím řízení ředitelem školy upřednostněni.

Jak podat přihlášku - oficiální informace pro rodiče a žáky.

 • 2 řádné termíny přijímaček v pátek a v pondělí 12. a 15. dubna 2024
 • 2 náhradní termíny přijímaček v pondělí a úterý 29. a 30. dubna 2024
 • přihlášky na SŠ v digitální podobě (podpis zákonného zástupce zajistí např. bankovní identita)
 • 3 elektronické přihlášky na 3 střední školy (= maturitní i výuční obory v rámci 3 přihlášek)
 • prioritizace SŠ na přihlášce, tzn. největší zájem o školu na prvním místě (nepůjde po podání měnit)
 • termín pro podání přihlášek do 20. února 2024
 • zůstává i papírová verze přihlášky (SŠ zaevidují do elektronického systému)
 • nově stačí doložit obyčejné kopie případných příloh k přihlášce (lékařské potvrzení, doporučení z poradenského zařízení) – originál si však dobře uschovejte, SŠ si může předložení vyžádat
 • výsledky JPZ 14. května 2024 v elektronickém systému (nově až po náhradním termínu přijímaček)
 • odpadá zápisový lístek
 • odvolání proti nepřijetí se formálně zachová, ale předpokládá se minimální využití (odvolat se bude možné v případě pochybení v řízení)
 • pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení obdobná jako pro 1. kolo (povinné zohlednění výsledku JPZ)
 • výsledky 2. kola do konce června 2024
 • od třetího kola (včetně) dále bude přijímací řízení v gesci SŠ, jako doposud
 • Novinka: od letošního roku se nevyžadujeme lékařské potvzení přihlášky.
 • Pokud bude ve škole probíhat třetí kolo přijímacího řízení, lze podat přihlášku nejdříve k datu 28. června 2024.


Více informací najdete na stránkách ministerstva školství


Testové úlohy k přijímací zkoušce - procvičení

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani


Důležitá informace pro vyplnění přihlášky ke studiu na Manažerské akademii.

Přihláška ke studiu v papírové podobě k dispozici zde.

Informace o dodatečném přijetí získáte u ředitele školy na tel. čísle 721 974 099.