Manažerská akademie

Přihlášení

Jiráskova 2 586 01 Jihlava +420 721 974 099 sekretariat@mg-akademie.cz

Průmyslová ekonomika a management

prumyslova ekonomika novinka

Proč obor vzniknul?

impulzem vzniku oboru byla nově přicházející čtvrtá průmyslová revoluce (masivní nástup robotů a digitalizace výroby, díky které půjde vše kontrolovat a obsluhovat přes internet) a z toho vyplývající nedostatek lidí požadované kvalifikace. Viz Národní iniciativa Průmysl 4.0.
Dalším klíčovým momentem byla výzva velkých, středních, ale i malých firem po lidech, kteří mají znalosti pro zvládnutí pozic středního managementu. Ve spolupráci s těmito firmami vznikl obor zaměřený na podnikání a management v podmínkách průmyslových firem.

Velký důraz je tedy kladen na aplikaci teoretických znalostí reálně v praxi.

Cíl studia.

Cílem studia je poskytnout žákům možnost získat vzdělání zaměřené na podnikání a řízení v podmínkách průmyslových firem v tuzemském i v mezinárodním prostředí. Zvládnutí základního množství manažerských znalostí a dovedností předurčuje jejich zařazení na pozice středních manažerů, kde dochází k průniku oborů, např. v řízení technických, provozních, obchodních, ale i marketingových útvarů.

Uplatnění absolventů.

Absolventi naleznou uplatnění zejména na pozici středních manažerů v tuzemském i v mezinárodním, zejména evropském prostředí. Absolventi budou schopni se podílet na vykonávání ekonomických a manažerských funkcí na nižších či středních úrovních řízení podniku a dalších institucí, které znalost managementu podnikatelských subjektů předpokládají. Uplatnění naleznou zejména v průmyslových podnicích, v podnicích působících v odvětví energetiky, dopravy a skladování, v obchodě a službách či v poradenských firmách. Stejně tak budou připraveni převzít řízení rodinných firem či zahájit vlastní podnikatelskou činnost, případně pokračovat ve studiu na Vysoké škole.

Na co klademe důraz?

Důraz je kladen na výuku anglického jazyka, matematiky, informačních systémů, a dalších odborných předmětů. Mimořádný důraz je pak kladen na odbornou praxi, která bude probíhat u našich partnerů.

Zvláštnosti oboru.

Zvláštnosti oboru vycházejí především z učebního plánu. První zvláštností je preferenční výuka angličtiny v rozsahu až šesti hodin týdně (anglický jazyk, konverzace, anglický jazyk odborný). Důvod je jednoduchý, perfektní zvládnutí angličtiny s možností získání mezinárodní certifikace. Doplněno o druhý jazyk němčina.
Novinkou jsou předměty Firemní ekonomika a Management obchodního případu, které žáky přenášejí do reálného prostředí firem. Viz anotace předmětů.
Další novinkou je výuka předmětu Informační systémy a zapojení žáků do projektu „Pohodová škola“ = praktické zvládnutí informačního systému POHODA, blíže na http://www.pohodovaskola.cz/
Velký důraz klademe na komunikaci, naučit žáky příjemnému vystupování, chování a úspěšnému zvládnutí obchodních jednání.
V předmětu učební praxe budou žáci mimo jiné zapojeni do projektu JA Czech – studentská firma. Studenti v rámci výuky tohoto předmětu založí vlastní obchodní společnost, která funguje pod vedením učitele a konzultanta. JA Firma umožňuje účastníkům proniknout do problematiky fungování společnosti od jejího založení až po likvidaci. Jedná se o reálnou činnost, nikoliv fiktivní. Bližší Info na:

http://www.jacr.cz/media

Maturitní zkouška.

V profilové části MZ žáci vykonají praktickou zkoušku z předmětu Informační systémy a ústní zkoušky z předmětů Informační technologie, Informační systémy a Ekonomika, Management (Psychologie trhu).
Co žáci získají navíc?

+ získání mezinárodní certifikace z anglického jazyka úrovně B1, B2, C1, C2
+ bezplatná certifikace v informačním systému POHODA
+ spolupráce s JA Czech – studentská firma
+ zapojení do iniciativy Můžeš podnikat (www.muzespodnikat.cz)

Více o oboru se dozvíte na následujícím videu:

Partneři oboru:

 vspj logo  jihlavan logo  tesla logo
 hospodarska komora02  mg real  ICOM logo m

  

Po kliknutí na jednotlivé předměty se dozvíte více.

Kategorie a názvy předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2. 3. 4. Celkem
Všeobecné předměty 21 18 16 16 71
Český jazyk a literatura ČJ 4 4 3 3 12
Anglický jazyk AJ 4 3 3 3 13
Konverzace v angličtině     1 1 1 3
Anglický jazyk odborný AJO     1 1 2
Německý jazyk NJ 2 2 2 2 8
Matematika M 2 2 4 4 12
Dějepis D 1 2     3
Zeměpis Z 2       2
Občasnká nauka ON 3       3
Základy přírodních věd ZPV 2 2     4
Tělesná výchova TV 2 2 2 2 8
Odborné předměty 11 14 16 17 57
Aplikovaná matematika AM       2 2
Psychologie komunikace PK 1       1
Informační technologie IT 2 2 2 2 8
Informační systémy IS   2 2 2 6
Obchodně administrativní provoz OAP 3       3
Ekonomika E   2     2
Firemní ekonomika FE     2  2 4
Management Mg 2 2   2 6
Management obchodního případu MOP     2   2
Finance a úvěr FU     2 2 4
Právo obecné a obchodní POO 2 2     4
Psychologie trhu PT    2 2  2 6
Statistika St     2   2
Učební praxe UP   2 2 2 6
Celkem   32 32 32 32 128(24)
Praxe       3 týdny 3 týdny 6 týdnů