Přijímací řízení v r. 2021

Přihláška ke studiu musí být nově podána do školy do 1. března 2021.

 

Předpokládaný počet přijímaných žáků:  
PRŮMYSLOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT 25
VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST 20
MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE 20

Celkem ....................................................................... 65
 
Uvedené počty přijimaných žáků jsou orientační, v případě většího zájmu může být tento počet navýšen.
 

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky

  1. Školní přijímací zkoušky (maximální počet bodů 6)

100% – 90%   6 bodů

89% – 75%     5 bodů

74% – 61%     4 bodů

60% – 40%     3 bodů

39% – 25%     2 bodů

24% – 11%     1 bodů

10% – 0%       0 bodů

 

  1. Průměrný prospěch (maximální počet bodů 3)

Průměrný prospěch v 1. a 2. pololetí 8. ročníku ZŠ a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. Za každé pololetí s průměrem do 1,9 (včetně) je 1 bod.

 

  1. Zájem o daný obor (maximální počet bodů 1)

 

Žáci, kteří uvedou naší školu na přihlášce na prvním místě, a budou školu preferovat, budou při přijímacím řízení ředitelem školy upřednostněni.

 

  • Školní přijímací zkouška proběhne formou testu studijních předpokladů a všeobecného přehledu (MA, ČJ, ON, Z, Dě, Fin.gramotnost apod.)
  • Test bude vyplňován na PC a proběhne podle epidemiologické situace buď prezenčně u nás ve škole, nebo distančně on-line. Výsledky se dozvíte do 15 minut po ukončení testu.
  • Jednotné (státní) přijímací zkoušky se konají v termínu 3. a 4. května 2021. Naše škola nekonná.
  • Školní přijímací zkouška se musí posunout, proto i u nás nový termín a to 5. a 6. května 2021 (čas bude upřesněn)
  • Výsledek přijímací zkoušky se dozvíte ihned po vykonání zkoušky, ale vyhlásit (zveřejnit) výsledky přijímacího řízení mohu nejdříve 19. května 2021.
  • Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků.

 

Uchazeči nepřijatí ke studiu na jiných školách se mohou hlásit k přijetí na volná místa ihned po prvém termínu přijímacího řízení.

 
Více informací najdete na stránkách ministerstva školství

 

Důležitá informace pro vyplnění přihlášky ke studiu na Manažerské akademii.

ŠKOLNÍ OBORY :

kód oboru 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP PRŮMYSLOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT

 

kód oboru 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ŠVP VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

 

kód oboru 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ŠVP MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE

 

 

Přihlášku ke studiu můžete ve formátu xlsx (Excel) stáhnou zde.
 

Informace o dodatečném přijetí získáte u ředitele školy na tel. čísle 721 974 099.

  

        esf