Přijímací řízení v r. 2021

Přihláška ke studiu musí být nově podána do školy do 1. března 2021.

 

Předpokládaný počet přijímaných žáků:  
PRŮMYSLOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT 25
VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST 20
MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE 20

Celkem ....................................................................... 65
 
Uvedené počty přijimaných žáků jsou orientační, v případě většího zájmu může být tento počet navýšen.
 

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky

  1. Státní přijímací zkoušky (maximální počet bodů 6)

100% – 90%   6 bodů

89% – 75%     5 bodů

74% – 61%     4 bodů

60% – 40%     3 bodů

39% – 25%     2 bodů

24% – 11%     1 bodů

10% – 0%       0 bodů

 

  1. Průměrný prospěch (maximální počet bodů 3)

Průměrný prospěch v 1. a 2. pololetí 8. ročníku ZŠ a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. Za každé pololetí s průměrem do 1,9 (včetně) je 1 bod.

 

  1. Zájem o daný obor (maximální počet bodů 1)

 

Žáci, kteří uvedou naší školu na přihlášce na prvním místě, a budou školu preferovat, budou při přijímacím řízení ředitelem školy upřednostněni.

 

Přijímací zkouška proběhne podle centrálně zadávaných jednotných testů centra CERMAT z Matematiky a z Českého jazyka a literatury. Ilustrační ukázku testů z ČJ si můžete stáhnout zde a z matematiky tady.

Řádný termín testů bude v termínu 12. dubna 2021. Druhé kolo přijímacích testů bude v 13. dubna 2021.

 

Příjímací řízení proběhne v pondělí 19. dubna 2021.

 

Uchazeči nepřijatí ke studiu na jiných školách se mohou hlásit k přijetí na volná místa ihned po prvém termínu přijímacího řízení.

 
Více informací najdete na stránkách ministerstva školství

 

Důležitá informace pro vyplnění přihlášky ke studiu na Manažerské akademii.

ŠKOLNÍ OBORY :

kód oboru 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP PRŮMYSLOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT

 

kód oboru 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ŠVP VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

 

kód oboru 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ŠVP MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE

 

 

Přihlášku ke studiu můžete ve formátu xlsx (Excel) stáhnou zde.
 

Informace o dodatečném přijetí získáte u ředitele školy na tel. čísle 721 974 099. 

        esf