VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

Jediný obor zaměřený na příver cinnost01 pruhlednepravu plně kvalifikovaných pracovníků pro řízení a vedení agend v působnosti obcí, měst, územních, vyšších územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy a samosprávy. Další uplatnění na úřadech práce, finančních, sociálních a katastrálních úřadech, v realitních kancelářích, v advokátních, právních a dalších poradenských službách, příprava pro práci u policie atd.

Z cizích jazyků se povinně studuje angličtina a němčina.

Absolventi též získají dostatečně široký základ pro vysokoškolské studium, ideální příprava pro přijetí na fakulty právnické, veřejnosprávní a policejní akademie.

 

Sociálním partnerem oboru je Krajský úřad kraje Vysočina.

kraj vysocina pruhledne

 

Kategorie a názvy předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2. 3. 4. Celkem
Všeobecné předměty 22(8) 18(7) 13(6) 15(8) 68(29)
1. Český jazyk a literatura ČJ 3 3 3 3 12
2. 1.cizí jazyk 1CJ 4(4) 4(4) 4(4) 4(4) 16(16)
3. 2.cizí jazyk 2CJ 4(4) 3(3) 2(2) 2(2) 11(11)
4. 1. Cizí jazyk business 1CJB       2(2) 2(2)
5. Občanská nauka ON 3       3
6. Dějepis D   2     2
             
7. Základy přírodních věd ZPV 2 2     4
8. Zeměpis Z 2       2
9. Tělesná výchova TV 2 2 2 2 8
10. Matematika M 2 2 2 2 8
Odborné předměty 10(2) 14(4) 19(6) 17(4) 60(16)
11. Informační technologie IT 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 8(8)
12. Management Mg 2 2     4
13. Účetnictví a daně ÚD   2 2 2 6
14. Aplikovaná psychologie APs     2   2
15. Společenská kultura Spk 2       2
16. Právo Pr 2 2 2 3 9
17. Veřejná správa VS 2 2 2 3 9
             
18. Veřejné finance VF   2     2
19. Technika administrativy TA   2(2) 2(2)   4(4)
20. Písemná a elektronická komunikace PEK     2(2) 2(2) 4(4)
21. Demografie a statistika DSt     1 1 2
22. Ekonomika a sociální politika ESP     2 2 4
23. Daňový a sociální systém DSS     2 2 4
Celkem   32(10) 32(11) 32(10) 32(12) 128(45)
Praxe     3.týdny 3.týdny 2.týdny 8.týdnů
 


Maturitní zkouška „Veřejnosprávní činnost“

Společná část zadávaná MŠMT

Český jazyk

Volitelná zkouška

a) Anglický jazyk

b) Německý jazyk

c) Matematika

žák si volí jednu zkoušku

Profilová část zadávaná školou

Ústní zkouška

a) Daňový a informační systém, Informační technologie

b) Právo, Veřejná správa

Písemná zkouška

c) Účetnictví - praktická zkouška

 

  

        esf