Skripta naleznete po přihlášení v uživatelské nabídce viz. obrázek

 

skripta



 

        esf