Každoročně v naší škole probíhá mnoho zajímavých seminárů. Letos jsou pro studenty naší školy přichystány následující:

Matematický seminář

Pokud plánujete po maturitě studovat na vysoké škole, kde téměř všude je matematika, pak matematický seminář vám pomůže překonat tyto překážky. Pokud chcete v pohodě odmaturovat z matematiky, pak matematický seminář vás připraví tak, že se budete tešit pouze na jeden didaktický test, a to z matematiky. Pokud matematika je vaším problémem už od základní školy, pak matematický seminář vám může projít střední školu cestou nejmenšího odporu.

Seminář se koná každý den kromě úterý a pátku od 7:00 - 7:45.

Německá konverzace

V rámci tohoto nadstavbového semináře se zaměřujeme na aktivizaci komunikačních dovedností a schopností praktického využití jazyka. Studenti získávají větší sebedůvěru při komunikaci v němčině a zároveň rozšiřují svou slovní zásobu, kterou aktivně používají. Konverzační témata jsou vybírána jednak dle zájmu studentů a zároveň tak, aby odpovídala každodennímu životu. Důraz je kladen především na praxi a běžnou komunikaci. Tento seminář podporuje komplexní jazykovou výuku na naší škole.

Seminář z českého jazyka a literatury

je zaměřen nejen na konkrétní práci s probíraným učivem, ale také na jeho nadstavbovou část. Výhodou je, že se může vyučující věnovat menším skupinkám, nebo každému studentovi zvlášť. Látka je přizpůsobena tempu, potřebám, konkrétní látce.

Účastník semináře má možnost získat doplňující informace k probírané látce, podrobněji řešit různorodé úkoly. Cílem je naučit se využívat získané znalosti v praxi, aktivně pracovat s informacemi. Samozřejmostí je rozšířená příprava k maturitní zkoušce, příprava na přijímací testy na vysoké školy.

Seminář se koná každý pátek od 7:00.

Anglická konverzace

Seminář se zaměřuje na zvyšování komunikačních dovedností v rámci ústního projevu v cizím jazyce, odbourává tradiční nešvary spojené se "strachem z mluvení", vede studenty k plynulé a sebevědomé formulaci vlastních názorů, přičemž tematicky vychází z celé řady prakticky využitelných modelových situací, a v neposlední řadě motivuje studenty k interakci v diferenciovaném kolektivu. Anglická konverzace je v této podobě vhodná pro studenty všech ročníků. Chcete-li mluvit plynule anglicky, vaše místo je právě tady.

Seminář účetnictví

Jedná se o nadstavbu obsahu učiva účetnictví. Během jednotlivých hodin jsou probírány zvláštnosti v účetnictví, neobvyklé účetní případy a účtování v různých typech firem.

Účastník semináře by měl získat bohatší zkušenosti s praktickými příklady v neobvyklých účetních situacích. Jednotlivá témata jsou probírána  s využitím pracovních listů, kde si studenti procvičí získané znalosti. Seminář je určen všem studentům , které účetnictví oslovilo a chtějí si tak vylepšit možnost uplatnění na trhu práce. Seminář vede pedagog, který má  praxi v oboru účetnictví. Vzhledem k tomu, že seminář je otevřen pro malé skupiny, může se vyučující individuálně věnovat jednotlivým studentům a ti nemusí mít ostych při dotazech.

Cena srovnatelného kurzu je v nabídce firem za cca 6.000 Kč, přičemž u nás je zdarma.

Seminář se koná každou středu od 7:00 do 7:45 hod.

Společenskovědní seminář

Pro naše studenty pravidelně pořádáme společenskovědní seminář, který má za úkol rozšiřovat obzory nejen o moderních dějinách, ale i o současném světě a zároveň je kvalitně připravit na různé typy přijímacích zkoušek na vysoké školy. Cílem semináře je dotknout se všech společenských věd jako je filozofie, politologie, sociologie, právo a psychologie a pochopit potřebné souvislosti. Nedílnou součástí je také příprava na Test studijních předpokladů (TSP).

Seminář se koná každý čtvrtek od 7:10 do 7:55 hod.

Kurz tvorby WWW stránek prostřednictví redakčního systému JOOMLA

Kurz je určen pro ty studenty, kteří chtějí s minimem vynaloženého úsilí a času postavit profesionální webové stránky prostřednictvím zdarma distribuovaného a jednoho nejčastěji používaného redakčního systému Joomla.
Kurz seznámí studenty s instalací a konfiguraci lokálního Apache + MySQL serveru prostřednictvím XAMPPu a redakčního systému Joomla. Studenti se naučí upravovat a vytvářet vlastní grafické šablony (template). Seznámí se s pojmy komponenta, modul, plugin a naučí je instalovat, konfigurovat a používat. Rovněž se naučí vkládat a správně formátovat obsah stránek a mnoho dalších praktických činností (např. napojení stránek na sociální sítě atd.).

 

Přehled činností:
- Instalace a konfigurace XAMPPu (Apache + MySQL + PHP) + Joomla (3.3.6)
- Představení možností redakčního systému Joomla!
- Popis návštěvnické stránky a stránky administrace
- Globální nastavení
- Tvorba obsahu
- Jak vytvořit efektivní strukturu webu
- Tvorba nabídek
- Co jsou komponenty, pluginy a jak se používají
- Základní správa uživatelů
- Grafické motivy webu - template
- Výběr webhostingové společnosti a migraci WWW stránek z lokálního webu
- Bezpečnost: potřeba aktualizace Joomly i komponent

Cena podobných školení je kolem 5 000 Kč – 7 000Kč. Pro naše studenty je zdarma.

Kurz se koná každou středu od 7:05 do 8:00 hod.

  

        esf

 

 

Uložit nastavení
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Youtobe
Statistiky
OK
Odmítnout