Informace dle zákona 106/1999 Sb.

Výroční zpráva školy:

Výroční zpráva - 2019 - 2020

Školní řád:

Školní řád

ICT plán školy:

ICT plán školy 2020

Údaje o hospodaření školy:

Údaje o hospodaření školy

Poskytování informací:

Poskytování informací

Vyřizování stížností:

Vyřizování stížností

Organizační struktura:

Organizační řád

Seznam právních předpisů:

Seznam právních předpisů

Zřizovací listina:

 Zřizovací listina