wifi herna bufet

Grilování 2017

grilovani mMANAŽERSKÁ AKADEMIE A ADVENTURE GOLF JIHLAVA

si vás dovolují pozvat na každoroční GRILOVÁNÍ KLOBÁSEK spojené s volným využitím adventure golfu.
Akce se koná ve středu 21. 6. 2017 od 14.30 do 17.00 hodin na ulici Havlíčkova v Jihlavě. Srdečně zveme naše žáky, absolventy i budoucí studenty. Klobásky a grilování jsou zajištěné. Jako každý rok je cena zdarma.

Dobrou náladu vemte s sebou. 

        esf