wifi herna bufet

Den R

Den R

Po dvou úspěšných ročnících soutěže Den D navázala letos Manažerská akademie novou variantou, soutěží Den R. Jedná se o soutěž marketingových záměrů, jejímž cílem je vytvoření marketingové strategie v souvislosti s propagací u příležitosti 25. výročí existence školy. Po předchozích podnikatelských záměrech souvisí tato soutěž také s úspěšným oborem Mediální komunikace, který již na škole funguje druhým rokem.

Důležité je opět použít veškeré získané vědomosti v praktickém projektu, ale i vzájemně spolupracovat. Studenti vytvořili čtyřčlenné týmy a mají zpracovat kompletní kampaň, včetně rozpočtu, letáku, reklamy do novin či rádia, natočení videa.

Hotové výstupy budou představeny před komisí prostřednictvím PowerPoint prezentace. Nejlepších 6 týmů postoupí do celoškolního finále, které se uskuteční 2. března 2016 ve velkém sále kina Dukla.

Na tuto událost škola srdečně zve. 

        esf