PROJEKT Manažerské akademie - zapojení rodilého mluvčí do výuky.

Již od května budou mít žáci 1 – 3. ročníku naší školy možnost, vyzkoušet si komunikaci s rodilým mluvčím. Mluvčími budou anglicky mluvící Kanaďané a Američané, kteří zde pobývají na studijním pobytu. Studenti budou mít skvělou příležitost seznámit se se severoamerickou kulturou a zdokonalit si svou angličtinu formou konverzace s rodilým mluvčím.

Výuka bude probíhat spolu s vyučujícími a žáci budou mít možnost ověřit si své jazykové dovednosti v praxi. Pokud se projekt stane životaschopným, využijeme nabídky a stejnou akci zopakujeme na podzim.

Již teď se můžete těšit.

rodily mluvci