wifi herna bufet

HODNOCENÍ ŠKOLY ČŠI

Ve dnech 24. 3. – 3. 4. 2017 proběhla v Manažerské akademii v Jihlavě kompletní, hloubková kontrola České školní inspekce. Inspekční tým prověřoval činnost školy po stránce technické i praktické.

Do části technického prověření patří kontrola dokumentace školy, dosažení vzdělání a aprobovanost učitelů, zhodnocení využití státní dotace a ekonomická činnost školy. Vše bylo shledáno v pořádku.

Po praktické stránce hodnotil tým inspektorů výborně práci učitelů, příznivé klima školy, ocenil individuální přístup k žákům i vysokou úroveň práce se studenty ve vyučovacích hodinách, kterých se jednotliví inspektoři osobně zúčastňovali.


Škola jako celek byla hodnocena velmi dobře. Více informací v inspekční zprávě na konci dubna. 

        esf