wifi herna bufet

UNIKÁTNÍ ZAPOJENÍ ŠKOLY DO EVROPSKÉHO PROJEKTU

Manažerská akademie Jihlava se stala tento týden součástí projektu Celorepubliková síť Laborky.cz při Gymnáziu ve Slaném. Celý projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je podpora přírodovědné gramotnosti a badatelsky orientovaná výuka, kdy celý projekt bude trvat tři roky.

Hlavní myšlenka projektu

  1. Rozvoj badatelsky orientované výuky ve škole, kde se sami žáci na výuce aktivně podílejí.
  2. Spolupráce mezi Manažerskou akademií a centry kolegiální podpory v celé republice.
  3. Spolupráce s okolními školami v Jihlavě a metodická pomoc školám.
  4. Sdílení příkladů dobré praxe formou videomedajlonků na www stránkách.

Partnery projektu je dalších 14 škol, vždy po jedné škole z každého kraje ČR. Počet škol se každým dalším rokem zdvojnásobí.
A jaká bude činnost Manažerské akademie, jako centra kolegiální podpory?

2 × ročně účast na společném setkání všech zainteresovaných škol

1 × měsíčně účast na webináři k aktuálnímu tématu

1 × měsíčně příprava a realizace projektového odpoledne pro školy z celé Jihlavy

Sdílení natočených videí na metodickém portálu – DUMy.cz, který slouží jako metodická pomoc všem školám v ČR

První odpolední část programu bude realizovaná ve čtvrtek 16. února 2017, kde centrum kolegiální podpory při Manažerské akademii představí řadu experimentů s měřícím systémem Vernier, který bude v rámci projektu škole k dispozici. 

        esf