wifi herna bufet

VÝZVA STUDENTŮM NEJENOM OBORU MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE

54991 e042c9163e mObecně prospěšná společnost dTest a Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

vyhlašuje
9. ročník soutěže v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež, zaměřeného na testování výrobků a služeb (včetně veřejných služeb).

Motto soutěže: Kdo chce nakupovat bezpečné a kvalitní výrobky či služby, měl by být schopný si k nim informace najít, ověřit a využít.

Nosným tématem tohoto ročníku soutěže je:
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů – co o něm víme a jak jej využíváme

Ceny pro vyhodnocené soutěžní kolektivy
Vyhodnoceno bude 5 soutěžních časopisů, jejichž tříčlenné redakční týmy obdrží věcné ceny věnované vyhlašovatelem soutěže.
První tři redakční týmy obdrží spolu se svými koordinátory jako cenu zájezd do jednoho ze sídel Evropského parlamentu (Štrasburk, Brusel).
Každá škola zúčastněná v národním kole soutěže obdrží zdarma předplatné tištěné verze časopisu dTest pro následující školní rok.
Soutěží tříčlenný redakční tým a koordinátor z řad dospělých. Soutěží se v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež zaměřeného na zpracování vlastních rozborů poznatků a zkušeností získaných v rámci vyhlášeného nosného tématu, včetně případného vypracování souvisejících testů výrobků či služeb. Soutěžní časopis má v tištěné podobě formát A4, 8 až 12 číslovaných stran obsahu a 4 strany samostatné obálky; na titulní straně se uvede logo časopisu, jeho název a vydavatelské údaje, na poslední straně pak tiráž se jmény autorů. Dodržení vymezeného rozsahu a tištěné formy časopisu je předpokladem pro zařazení do hodnocení.
Více informací u ředitele školy. 

        esf