wifi herna bufet

Celorepubliková síť Laborky.cz

Manažerská akademie je zapojena do projektu Celorepubliková síť Laborky.cz v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání.

Projekt se zaměřuje na kolegiální podporu pedagogů. Jeho cílem je vzájemné sdílení zkušeností formou prezenčních setkání, prostřednictvím on-line webinářů a účastí na pravidelných projektových odpoledních. Projekt si klade za cíl vytvořit funkční centra kolegiální podpory, ve kterých budou zapojení pedagogové pravidelně sdílet zkušenosti a prezentovat příklady z oblasti SC5 - Přírodovědná gramotnost a badatelsky orientovaná výuka. Projekt se dále zaměřuje na podporu čtenářské a matematické gramotnosti, podporu kreativity žáků a tvorbu žákovských výrobků, podporu informatického myšlení a podporu práce se zahraničními zdroji.


Pro realizaci projektu škola získá technické vybavení v hodnotě 301 500 Kč.

  • Sadu senzorů typu Pasco Senzorium nebo Vernier pro experimentální výuku v oblasti přírodních věd
  • Sadu minipočítačů Arduino se senzory a aktory pro rozvoj výuky dle konceptu STEM
  • Sadu robotů typu Lego Mindstorms pro rozvoj konstruování a základů programování
  • Sadu stavebnice typu Merkur pro rozvoj konstruování
  • Mobilní dotykové zařízení typu tablet s odnímatelnou klávesnicí 

        esf