wifi herna bufet

BILANCE LETOŠNÍCH VÝSLEDKŮ MATURITNÍCH ZKOUŠEK NA NAŠÍ ŠKOLE


MaturitaMaturitní zkoušky máme za sebou. Studenti absolvovali kompletní část státních i profilových maturitních zkoušek. Celkový výsledek je následující:


4. A  - žáci konali 55 zkoušek s percentilem úspěšnosti 98,2%
4. B  - žáci konali 40 zkoušek s percentilem úspěšnosti 100%
4. C  - žáci konali 85 zkoušek s percentilem úspěšnosti 95,3%


Za tyto výsledky absolventům blahopřeji a jejich vyučujícím děkuji za vzornou přípravu. Jen pro zajímavost dodávám, že letošní percentil úspěšnosti je celostátně kolem 75%.

Roman Vítů 

        esf