Grant majitele školy

Dvorak certifikat malyPetr Dvořák, student 4. ročníku oboru Ekonomika a podnikání, již podruhé vybral finanční podporu z grantu majitele školy, pana ing. Ladislava Kličky.

Jedná se o grant na podporu jazykového vzdělávání a získání mezinárodní certifikace z cizího jazyka. Petr se důkladně připravil a v prosinci úspěšně zvládl novou podobu mezinárodní zkoušky Cambridge English Language Assessment, konkrétně úroveň C1. Tento certifikát patří ke světově nejuznávanějším, zkouška trvá celý den a pokrývá všechny hlavní jazykové dovednosti - čtení, poslech, psaní, mluvení. K tomuto počinu mu velmi blahopřeji a doufám, že se najdou další pokračovatelé.

 

Za pedagogický sbor Manažerské akademie blahopřeje Roman Vítů.