wifi herna bufet

Poprvé hosteskami

První prezentace absolventek našeho kurzu hostesek proběhla ve čtvrtek 22. října 2015 při slavnostním otevření jihlavské pobočky Charme Clinic.

Akce se zúčastnila Mgr. Jana Adámková, hokejista Jiří Holík a další známé osobnosti. Naše děvčata se aktivně zapojila a sami můžete posoudit, jak jim to slušelo.

Další kurz hostesek a promotérů je připravený na listopad. Závazné přihlášky dodejte na sekretariát do 2. listopadu 2015 (tel. 566 466 020), začínáme ve středu 4. 11. 2015.

IMG 20151022 185730 received 1075662992457310 

        esf