wifi herna bufet

V současné době je škola aktivně zapojena v následujících
aktivitách a projektech:

  • Proškolení vyučujících německého jazyka přímo v Německu, jazykové rozšiřující kurzy paní Mgr. Kateřiny Fousové a Mgr. Petry Novotné.
  • Týdenní výjezd deseti studentů naší akademie v říjnu 2015 do irského Dublinu, poznávací zájezd spojený s aktivní výukou anglického jazyka přímo ve škole v Dublinu, zajišťuje Mgr. Filip Konvalinka.
  • Pokračování úspěšného loňského projektu Shootit! v Chorvatsku, v rámci programu Erasmus+. Spolupráce s chorvatskou školou na filmové tvorbě a dokumentování některých současných problémů mládeže.
  • Proškolení 14. studentů školy v krátkodobém kurzu hostesek a promotérů a nabídnutí jejich služeb v rámci odborné praxe OHK v Jihlavě a dalším firmám.
  • Pořízení 40 licencí na rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém a německém jazyce formou blended learningu u firmy Langmaster. Možnost využití licencí i pro domácí přípravu žáků po dobu tří měsíců v celkové hodnotě skoro 200 000 Kč. 

        esf